Audit

BrightStone Group is actief in het oplossen van diverse Audit vraagstukken die voortkomen uit de 3e-lijns Audits of de bevindingen uit de Audits van de externe accountant.

Interne Auditfuncties

Vanuit de AFM wordt steeds meer belang gehecht aan een goede audit functies, zowel intern als extern. Intern kunnen BrightStone consultants een bijdrage leveren door een “ kritische blik” naar uw organisatie, voldoen aan wet- en regelgeving, alsmede als sparringspartner.

Integrated Reporting

Integrated reporting is een nieuwe vorm van verantwoorden waarbij de waardecreatie en impact van een organisatie centraal staan. Bovendien geeft het antwoord op de vragen die de maatschappij stelt: in plaats van een inzicht in de cijfers wil de maatschappij namelijk inzicht in dat wat het bedrijf heeft gepresteerd. Een geïntegreerd jaarverslag weerspiegelt de organisatiestrategie en laat op een transparante manier zien hoe een organisatie presteert, welke invloed het heeft op zijn omgeving en wat de risico’s zijn waaraan het is blootgesteld. Hiervoor moeten niet alleen de financiële processen op orde zijn, maar ook alle niet-financiële processen. En hoe moet je dit operationaliseren en auditen?

Kennis en capaciteit

Tevens bieden wij voor (vaak de wat kleinere) interne Audit teams tijdelijke kennis en capaciteit, waardoor uw deadlines gehaald worden. Dit haalt eventuele spanning weg, uw afdeling komt weer volledig tot zijn recht. Ontzorgen zit in onze natuur, wij helpen u graag.

Relatie externe auditor

Het managen van de verwachtingen met uw externe accountant kan soms uitdagend zijn. Onze professionals adviseren u graag om proactief uw relatie met uw externe auditor vorm te geven, het auditplan te monitoren en op kosten te besparen. BrightStone Group beschikt over Audit fee benchmark data en kan u voorzien van waardevolle informatie en advies om het gesprek met uw accountant aan te kunnen gaan.