Financieel economische criminaliteit (FEC)

Financieel economische criminaliteit

De Nederlandse Bank houdt toezicht binnen de financiële sector om de financiële stabiliteit en het vertrouwen te waarborgen. Een onderdeel van dit toezicht is het integriteitstoezicht wat is gericht op een schone en integere financiële sector. Het toezicht van de DNB richt zich dan ook op de bestrijding van Financieel Economische Criminaliteit.

Recent heeft de DNB Financieel Economische Criminaliteit als één van de zes grootste risico’s en uitdagingen voor de financiële sector voor komend jaren geïdentificeerd. Daarom is binnen de Visie op Toezicht 2018 van de DNB financieel economische criminaliteit één van de speerpunten voor 2018-2022. De DNB is van mening dat de beheersing van integriteitsrisico’s, zoals het voorkomen van het (onbedoeld) faciliteren van witwassen, het financieren van terrorisme en overtredingen van de sanctiewetgeving, beter kan en moet. Hiervoor is komend jaar aanhoudende aandacht en toezicht noodzakelijk.

Verantwoordelijkheid

DNB stuurt erop dat financiële instellingen vooral zelf verantwoordelijkheid nemen voor het waarborgen van een integere bedrijfsvoering en het voorkomen van betrokkenheid bij financieel economische criminaliteit. De wet vraagt op dit gebied van instellingen dat zij beleid, processen en procedures inrichten waarmee zij in staat zijn om tijdig financieel economische criminaliteit te identificeren en andere integriteitsrisico’s kunnen beheersen. Hierbij moeten instellingen vooral in staat zijn te voorkomen dat criminelen geld kunnen witwassen, terroristen en gesanctioneerde entiteiten de beschikking krijgen over financiële middelen en dat personen kunnen profiteren van corrupte praktijken.

Toezicht

De DNB ziet dat er binnen de financiële sector de laatste jaren sprake is van verbetering, maar stelt ook dat sector-breed nog veel inspanning nodig zal zijn. Om deze verbeterslag te maken zijn zij binnen de bancaire sector in voortdurend dialoog met verschillende instellingen. Buiten de bancaire sector zal het toezicht naar verwachting gedurende 2018-2022 verder worden opgeschaald.

BrightStone Group

Als BrightStone Group hebben wij een bewezen trackrecord binnen het Financieel Economische Criminaliteit domein. Wij zijn in staat om naast het vervullen van tijdelijke capaciteitsvraagstukken, ook de dialoog aan te gaan met onze klanten als kennispartner. Zo vervullen wij complexe consultancy opdrachten en zijn wij betrokken bij het volledig invullen en managen van projecten binnen het FEC-domein. Daarnaast staan wij in nauw contact met de DNB en AFM waardoor wij altijd op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen. Bent u benieuwd wat wij voor uw organisatie kunnen betekenen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.