CDD Compliance & KYC Compliance

CDD (Customer Due Diligence), oftewel KYC (Know Your Customer), is een onmisbaar onderdeel geworden van een integere bedrijfsvoering.

CDD-verplichtingen

Bepaalde instellingen zijn wettelijk verplicht om de identiteit van klanten vast te stellen en ongebruikelijke acties te melden. De CDD-verplichtingen zijn in Nederland verankerd in de Wet op het financieel toezicht (Wft), de Sanctiewet 1997 en de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Het verschilt per instelling en onderneming of zij onder de Wwft of de Sanctiewet vallen.

Hoe ziet uw CDD-beleid eruit? Dit hangt af van of u onder de Sanctiewet of Wwft-wet valt. Het is ook mogelijk dat u zich aan beide wetten moet houden.

De Sanctiewet

De Sanctiewet is van toepassing op onder andere banken, verzekeraars, wisselinstellingen, pensioenfondsen, trustkantoren, leasemaatschappijen en casino’s. Valt u hieronder? Dan moet u uw relaties identificeren en passend actie ondernemen als deze relaties op een sanctielijst voorkomen. Het maken van een risicoschatting van bepaalde zakenpartners hoeft u, in tegenstelling tot bij de Wwft, niet te doen. De wet is complex en heeft veel eisen, maar de CDD en KYC consultants van BrightStone Group helpen u graag.

De Wwft-wet

Onder meer banken, verzekeraars, beleggingsinstellingen, administratiekantoren, accountants, belastingadviseurs, trustkantoren, advocaten, makelaars en notarissen vallen onder de Wwft-wet. Zij zijn vooral bezig met het maken van een goed onderbouwde risicoschatting van bepaalde relaties, op basis van identificatie, vaststelling van de ‘uiteindelijk belanghebbende’ (UBO) en een screening op diverse risico’s. Deze wet moet ‘netjes’ zakendoen bevorderen en wordt door de overheid gezien als een belangrijk middel in de strijd tegen de georganiseerde misdaad. Ook met deze wetgeving zijn wij zeer vertrouwd, onze consultants staan u graag bij.

Minder risico’s, geen boetes?

BrightStone Group helpt ondernemingen en instellingen bij de inrichting van een gedegen CDD-beleid ter beheersing van integriteits- en reputatierisico’s en mogelijke boetes. Onze dienstverlening is dan ook gericht op een integere beleidsvoering, waarbij uw organisatie weet met wie u zaken doet.

Meer weten over onze CDD Compliance en/of KYC Compliance dienstverlening? Neem vrijblijvend contact met ons op, wij praten u graag bij.