Datakwaliteit is meer dan techniek alleen

Het belang van datakwaliteit is voor velen welbekend, immers leiden fouten in data tot een grote variatie aan problemen. Datakwaliteit heeft dus aandacht nodig. Dat blijkt niet altijd eenvoudig, aangezien het in bijna alle gevallen meer behelst dan de techniek alleen. De sleutel ligt vaak bij de mens, die ‘awareness’ moet krijgen van het belang van datakwaliteit. Hoe werkt dat?  

Even een opfrisser, waarom is datakwaliteit belangrijk? De kwaliteit van je data is cruciaal bij het naleven van wet- en regelgeving en het nemen van beslissingen om op te sturen. Als de datakwaliteit niet op orde is, loopje het risico beslissingen te nemen op foute grond en zelfs op reputatieschade en boetes. Kwalitatieve data kan daarentegen ook veel opleveren, zoals nieuwe omzetmogelijkheden, betere klantervaring en meer kwalitatieve beslissingen.

Drie elementen om datakwaliteit te waarborgen
Om datakwaliteit te waarborgen, moet rekening worden gehouden met drie factoren, namelijk processen, competenties en mensen. Denk bijvoorbeeld aan het verbeteren van het proces rondom data-entry, waarbij je datakwaliteit kan verbeteren door te zorgen dat velden accurater worden ingevuld. Competenties is een wat breder begrip, hier vallen alle systemen en technieken onder die je als organisatie in kan inzetten. Denk in het kader van datakwaliteit bijvoorbeeld aan extra checks die je in kan laten vullen in het formulier of dashboards die je kan ontwikkelen om regels te checken op de data.

Het belangrijkste element om datakwaliteit te waarborgen is vaak de derde factor: de mens. Al zijn alle competenties en processen in orde, de mens moet uiteindelijk actie gaan ondernemen. Dit horen wij vanuit BrightStone Group ook geregeld in de gesprekken die we voeren. Waar het namelijk vaak aan schort is niet de dashboards of de programma’s, maar de ‘awareness’ van het belang van datakwaliteit.

Data quality awareness
Met deze data quality awareness wordt in dit geval bedoeld dat men beseft wat de gevolgen zijn van slechte data en welke risico’s er op de loer ligt op het gebied van wet- en regelgeving. Dit kan spelen op alle niveaus binnen organisaties. Het kan enerzijds zo zijn dat in de lijn de negatieve gevolgen van een slechte datakwaliteit moet doorstaan, maar het management de noodzaak niet inziet. Wat hierbij ook meespeelt is dat het lastig is om goed te kwantificeren wat goede datakwaliteit oplevert.

Het gebeurt anderzijds ook geregeld dat het belang van datakwaliteit juist vanuit management komt, maar de business zelf niet het belang ziet of voelt. En misschien wordt het breed onderlegd, maar is het slechts één van de vele prioriteiten die er spelen. Het is immers al druk genoeg in deze rumoerige tijden. Vervolgens wordt het belang wellicht erkend, maar dan speelt data governance ook een grote rol: wie is waar verantwoordelijk voor, en hoe zorg je ervoor dat mensen in actie komen?

De oplossing?
Er zijn dus genoeg redenen waarom de menselijke factor zo belangrijk is om datakwaliteit van de grond te krijgen, en waarom het in de praktijk vaak mislukt. De ‘silver bullet’ is er dan ook niet, want maatwerk is altijd vereist. Er zijn wel een paar kritieke elementen om rekening mee te houden:

Alle niveaus moeten meegenomen worden door middel van kwantitatieve én kwalitatieve onderbouwingen;
Rollen en verantwoordelijkheden moeten vastgesteld worden;
Men moet gemotiveerd worden deze verantwoordelijkheden uit te dragen;
Dit moet niet op een te grote schaal gebeuren, maar je moet wel ergens beginnen, zodat het waarde oplevert.
Er zijn zeker succesverhalen, dus het is geen onbegonnen werk. Het gaat erom dat je begint, en de uitdaging niet onderschat. BrightStone Group heeft ook ervaring met dit soort uitdagingen en denkt graag mee over de volgende stap die je kan zetten om koers te kunnen varen door dit ingewikkelde vaarwater. Zou je graag eens willen sparren met ons over dit onderwerp? Neem dan contact op met:

T: +31 621313658

M: jarno.vankessel@brightstonegroup.nl

Datakwaliteit is meer dan techniek alleen

Heeft u vragen of komt u graag in contact over deze blog?
Laat uw gegevens achter, dan bellen we u zo snel mogelijk.