Data

BrightStone Group is in staat u te helpen met het creëren van waarde door middel van Data. Data: ook wel de ‘olie’ van de 21e eeuw. Een begrip dat niet meer weg te denken valt uit de huidige wereld. Het zorgt immers voor nieuwe diensten en markten en is daarmee een bron van groei. Wij erkennen dan ook het belang van expertise op het gebied van Data.

Data is er bij elk bedrijf veelal in overvloed, maar wij zien vaak dat de kennis ontbreekt om waarde en betekenis toe te kennen aan deze hoeveelheid Data en de daarbij behorende Data analyses. Graag helpen wij u bij het groeien, optimaliseren en beschermen van Data.

Onze consultants werken intensief voor opdrachtgevers in verschillende functies.

Data Scientist

In de huidige digitale wereld zijn enorme hoeveelheden Data beschikbaar: Big Data. Wat zijn de relaties tussen deze hoeveelheden Data en welke verbanden kunnen gelegd worden? Data Scientists beschikken over kennis om analyses uit te voeren op Data doordat zij een stevige statistische achtergrond hebben. Relevante inzichten worden gegenereerd en waardevolle voorspellingen ontstaan door technieken van voorspelmethoden toe te passen. Met deze gegevens gaan onze Business Analisten aan de slag.

Data Analist

Data gegevens worden verzameld en gecontroleerd door Data Analisten, zodat zij Data kunnen verwerken tot informatie. Onze professionals zijn in staat informatie te analyseren en deze om te zetten in kennis. Hierdoor is het mogelijk onderbouwde keuzes te maken en een strategie te bepalen.

Data Engineer

Data ontsluiten uit systemen en dit slim organiseren op een data platform is wat mogelijk wordt als daarvoor de juiste expertise in huis is. Data Engineers beheersen de juiste technieken waardoor zij Data prepareren en verrijken, zodat deze Data optimaal gebruikt kan worden als vertrekpunt voor verdere analyses.

Data Steward

Data Stewards hebben inzicht in de algemene doelstellingen van Data. Zij zijn betrokken bij de details over hoe het mogelijk wordt deze doelstellingen te bewerkstelligen. Data Stewards identificeren problemen rondom de kwaliteit van Data en brengen deze naar een hoger niveau.

Uw business case is ons vertrekpunt. Onze ervaren specialisten kunnen u voorzien van expertise en professionalisering, maar ook ons jonge Data talent: de Bright Young Professionals. Wij voorzien hen van een Bright Talent Development Programma met een assessment, evaluaties en soft- en hard skills trainingen. Daarnaast kunnen zij na een jaar kosteloos worden overgenomen.

Ziet u aanknopingspunten om eens met elkaar kennis te maken en bij te praten over uw Data vraagstukken? Wij denken graag met u mee!