Disclaimer

BrightStone Group is een handelsnaam van BrightStone Group B.V. en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 59003154.

Inhoud

BrightStone Group heeft de informatie op deze website met uiterstezorgvuldigheid samengesteld. Desondanks bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie incorrect, niet actueel en/of incompleet is. BrightStone Group behoudt te allen tijde het recht om zonder voorafgaande waarschuwing wijzigingen in de getoonde informatie aan te brengen.

Aansprakelijkheid

Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. BrightStone Group kan niet garanderen dat de website foutloos of altijd juist functioneert. BrightStone Group aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site en de hierop verstrekte informatie. BrightStone Group aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, niet voor schade, ongeacht aard en omvang van de schade en ongeacht de grondslag voor aansprakelijkheid, die het gevolg is van het gebruik van deze website, de hierop verstrekte informatie en van beslissingen die hierop zijn gebaseerd uitgaande van de juistheid van deze informatie, ook als deze incorrect en of incompleet is. BrightStone Group aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van sites waar naar zij verwijzen of die niet worden onderhouden door BrightStone Group of die verwijzen naar de site van BrightStone Group.

Auteursrechten

De auteursrechten van alle teksten, afbeeldingen en informatie op deze website rusten bij BrightStone Group. De informatie mag uitsluitend door de afnemer zelf worden gebruikt en indien u gebruik wenst te maken van content, dient u hier expliciet vooraf schriftelijke toestemming voor te vragen door een tekeningsbevoegde bij BrightStone Group. Afnemer mag de informatie niet overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden. Afnemer is verplicht aanwijzingen van BrightStone Group omtrent het gebruik van de informatie op te volgen. Ten aanzien van de inhoud van deze website bestaat geen overnemingvrijheid; alle auteursrechten, ook die bedoelt in art 15 Auteurswet worden voorbehouden. Nederlands recht is van toepassing.