BrightStone Group
Full 1
Your partner in KYC and CDD

Sustainable solutions in Data & Regulatory

BrightStone Group
Full 1

Consultancy & interim

Of u nu (tijdelijk) een capaciteitsprobleem moet zien op te lossen, in een bepaalde periode advies nodig heeft of experts zoekt die een project in goede banen kunnen leiden, BrightStone Group staat voor u klaar.

BrightStone Group

Bewezen trackrecord

Onze consultants en interim specialisten hebben een bewezen trackrecord binnen het Financieel Economische Criminaliteit domein. Zij zijn hierdoor niet alleen dé aangewezen capaciteitsoplossing, ze zijn ook uw sparringpartner en klankbord.

KYC/CDD expertisegebieden

Naast dat we regelmatig complexe consultancy opdrachten vervullen, zijn we regelmatig betrokken bij het volledig invullen en managen van projecten binnen het FEC-domein. Onze consultants ontzorgen u binnen allerlei KYC/CDD expertisegebieden. Hieronder lichten we er vijf uit.

Wet- en regelgeving

We gaan tijdens een QuickScan met elkaar in gesprek, beoordelen de huidige situatie, zetten uw doelstellingen op een rij en brengen de automatiseringsmogelijkheden in kaart. Deze maken we vervolgens inzichtelijk en prioriteren we op volgorde van opbrengst ten opzichte van de kosten.

Vergunningen

Rondom het aanvragen van vergunningen helpen wij bij het ordenen van alle documentatie en het opstellen van de benodigde beleidsstukken, procedures en werkinstructies. Maar er is meer. Ook wanneer de vergunning rond is denken wij mee. Het behouden van de vergunning en het creëren van draagvlak en awareness zijn minstens zo belangrijk.

Quick Scan

Dankzij onze KYC/CDD Quick Scan weet u waar u als organisatie staat en waaraan u precies moet voldoen. Onze Quick Scan bestaat uit de volgende stappen:

  • Beoordeling van het SIRA, de Wwft en/of het Sanctiewetgeving beleid.
  • Interviews met compliance-verantwoordelijke medewerkers, CDD onderzoeken, transactiemonitoring en sanctiescreening.
  • Een steekproef van de CDD files en transactiemonitoring- en sanctiescreening procedures.
  • Opstellen en bespreken van het adviesrapport.

Wwft audits

Hoe functioneert uw Wwft-auditfunctie? Omdat deze onafhankelijk moet zijn, kan het verstandig zijn om deze functie uit te besteden.

BrightStone Group biedt een hoogwaardige auditfunctie aan die periodiek de opzet en werking van de SIRA, Wwft en Sanctiewetgeving reviewed. Het accent ligt hierbij op integere bedrijfsvoering, CDD, AML, FIU meldingen en sanctiescreening. En we kijken verder dan dat. Ook aspecten zoals cultuur, learning/development en awareness nemen we mee in onze audit. Hierdoor ontstaat een zo compleet mogelijk overzicht van de naleving en werking van de Wwft binnen uw organisatie.

Privacy

Vanuit de zorgplicht en om het bestrijden van witwassen tegen te gaan, stelt de Wwft dat financiële instellingen hun klanten goed moeten kennen. Om hieraan te voldoen hebben financiële instellingen vaak veel privacygevoelige informatie van de klant nodig. Tegelijkertijd stelt de AVG strenge eisen aan de informatie die je over klanten mag opslaan en wat je daarmee mag doen. Het gevolg: juridische en ethische dilemma’s komen steeds vaker voor.

Samen met onze privacy experts helpen wij organisaties die veel persoonsgegevens verwerken met het in kaart brengen van de privacy risico’s en gaps binnen de eerste lijn. Waar moet je nu precies aan voldoen, hoe zorg je ervoor dat de organisatie zich bewust is van de privacy risico’s en hoe borg je het proces dat hier goed naar gehandeld wordt? Aan de hand van een privacy Quick Scan doen wij een nulmeting en brengen wij advies uit over de risico’s. Vervolgens bieden wij de volgende services aan:

  • Data Protection Officer
  • Functionaris Gegevensbescherming

Kennismaken?

Wilt u eens kennismaken met een consultant of interim specialist die binnen uw afdeling of (project)team het verschil kan maken? Voor Wwft audits werken we samen met onze partner Lumen Group, expert in privacy en informatiebeveiliging. Neem vrijblijvend contact met ons op voor een oriënterend gesprek.