Financial Close Trendonderzoek: ‘Als alle schakels kloppen, is de ketting snel af’ – Karien Bos, Managing Director

Publicatie van Controllers Magazine 2023 – 6 over ons Financial Close Trendonderzoek

26 juni 2023Voor de negende keer voerde BrightStone Group onlangs het Financial Close Trendonderzoek uit. In dit jaarlijks terugkerende onderzoek worden de jaarverslagen geanalyseerd van 75 beursfondsen genoteerd aan de AEX, AMX en AScX.

Snel afsluiten is geen doel op zich, geven de onderzoekers aan. Karien Bos, managing director van de BrightStone Group: ‘Maar het geeft wel een goede indruk van de finance excellence die ondernemingen nastreven. Stakeholders brengen de snelheid waarmee een bedrijf de cijfers naar buiten brengt bovendien in verband met de mate waarin een bedrijf in control is.’

Voor de ranking kijkt BrightStone naar twee belangrijke momenten binnen het afsluitproces: als eerste de publicatie van de jaarresultaten via een officieel persbericht. Als tweede de ondertekening van de controleverklaring door de externe accountant over de geconsolideerde cijfers als feitelijke afronding van het afsluitproces. De analyses gaan over de financiële gegevens over 2022. Voor dit onderzoek geldt 30 april 2023 als peildatum.

Dit jaar was TomTom de snelste afsluiter. Het bedrijf, dat al jaren in de top drie staat, neemt voor het eerst de koppositie in door na 34 dagen met haar Audited Report (AR) naar buiten te komen, gevolgd door Sligro (37) en Randstad (44). TomTom staat op de eerste plek met een afsluiting na hetzelfde aantal dagen als waarmee Sligro vorig jaar won. Echter, dit jaar had Sligro drie dagen meer nodig.

Snelste afsluiters
Randstad maakt een mooie stap: vorig jaar op plek zeven en nu in de top drie en dat door met één dag te versnellen. Als we kijken naar de Public Announcement-afsluiting (PA) is ASML de winnaar (25 dagen), gevolgd door NSI (26 dagen) en Signify en WDP (beide 27 dagen). ASML was vorig jaar zes dagen sneller dan dit jaar, maar stond toen op plek twee.

Actief betrokken
Uit gesprekken met snelle afsluiters concluderen de onderzoekers dat financiële afdelingen meer dan ooit samenwerken met de andere afdelingen van het bedrijf. Bos: ‘Hierdoor worden financemedewerkers steeds vaker actief betrokken bij het nemen van strategische beslissingen. Een snelle afsluiting dient dus ook op dat vlak een mooi doel, want het zorgt ervoor dat er relatief meer tijd over is voor diepgaande analyses ter ondersteuning van het management. Ook ontstaat hierdoor ruimte om belangrijke balansdossiers vóór december te bespreken. Zodat tijdrovende discussies tijdens het closing-proces worden voorkomen.’

Grootste versnellers
Er vallen ook fondsen op die een sterke versnelling laten zien ten opzichte van vorig jaar. Fagron spant de kroon met een AR-versnelling van maar liefst 22 dagen vergeleken met 2021. Bij de PA-versnellers staat Ebusco op de eerste plek, het bedrijf was 14 dagen sneller met het publiceren van haar PA dan vorig jaar.

‘In alle gevallen geldt dat er binnen de financiële afdeling een transitie gaande is,’ stelt BrightStone in het rapport. Bos: ‘Het betreft vaak een combinatie van een nieuwe positie innemen binnen de organisatie, een veranderende mindset van het team en het innovatief optimaliseren van werkprocessen en systemen.’ Tegenover de versnellers staan ook enkele (forse) ‘vertragers’. Vooral B&S Group valt op, met een vertraging van respectievelijk 48 en 43 dagen voor hun PA en AR. De groep maakt op dit moment een enorme groei (en herstructurering) door.

Pas ten tijde van AVA
De onderzoekers spraken met meerdere fondsen over het hoe en waarom van snel afsluiten. Het komt regelmatig voor dat deze versnelling het gevolg is van de wens om de publicatie van het jaarverslag dichter bij de publicatie van de jaarcijfers te brengen. In het verleden publiceerden veel fondsen pas ten tijde van de aandeelhoudersvergadering. Echter, de meeste fondsen vinden het niet meer wenselijk om pas in het tweede kwartaal van het nieuwe jaar met het jaarverslag over het vorige jaar te komen.

Wat kunnen we leren…
Wat kunnen we leren van de bedrijven die snel afsluiten? Deze factoren komen structureel naar voren in het onderzoek:

1. Het uitspreken van de ambitie om betrokkenheid en draagvlak te creëren bij de financeteams vormt vaak een startpunt;

2. Ontwikkelen van de juiste mix aan competenties van de finance workforce draagt sterk bij aan de versnelling;

3. Er is aandacht voor zowel de grote als de kleine procesoptimalisaties in het financedomein;

4. De kwaliteit en inrichting van de systemen op de financeafdeling zijn onder de loep genomen.

Diep in het DNA
Dit jaar gingen de onderzoekers dieper in gesprek met snelle (en sterk versnelde) afsluiters TomTom, Fagron en Ebusco. Alle drie geven ze aan dat de bedrijfscultuur in het algemeen en de cultuur bij het financiële team van essentieel belang zijn om snel te kunnen afsluiten. Als er binnen de organisatie én het team van nature snel wordt geschakeld, gedacht en gehandeld, ligt snel afsluiten eerder voor de hand.

TomTom voegt hieraan toe dat snelheid, innovatie en continue verbetering diep in het DNA van hun financiële afdeling verankerd ligt en dat (het blijven optimaliseren van) hun automatisering structureel hoog op de agenda staat. In de praktijk komt dat neer op een combinatie van processtandaardisatie, optimale checks en balances, een betrouwbaar uniform ERP-systeem met on top monitoring tooling, aangevuld met robotic-oplossingen. Dit alles wordt bij TomTom in goede banen geleid door wendbare finance- en IT-teams die de business doorgronden en begrijpen. Zo zijn stafafdelingen ineens niet alleen dienstbaar aan de organisatie, maar maken ze er wezenlijk deel van uit.

CSRD: hoe houden we reporting time hetzelfde?
Dit jaar gingen de Het trendonderzoek gaat ook in op de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). ‘De nieuwe regels zijn ook veelomvattend en specifiek,’ stelt Bos. ‘Van enige vrijblijvendheid of ruimte voor eigen interpretatie is geen sprake. De CSRD bepaalt namelijk dat een externe accountant assurance moet geven bij de duurzaamheidsrapportage. Eerder met beperkte, later met een redelijke mate van zekerheid.’ Dat maakt dat deze nieuwe plicht direct grote impact heeft op organisaties.

Lees het hele artikel op CMweb.nl – Wilt u meer weten over dit onderwerp? Neem dan gerust contact op met Melle van Gaal: +31 6 21498517 – melle.vangaal@brightstonegroup.nl

Lees ook: Guido Oudejans, Vice-President Finance bij TomTom: ‘Snel afsluiten is continu werken aan verbeteringen van processen’

Financial Close Trendonderzoek: ‘Als alle schakels kloppen, is de ketting snel af’ – Karien Bos, Managing Director

Heeft u vragen of komt u graag in contact over deze blog?
Laat uw gegevens achter, dan bellen we u zo snel mogelijk.