GAAP Consulting & IFRS Consulting

BrightStone Group helpt ondernemingen met veranderingen aangaande het rapporteren conform het standaardraamwerk van richtlijnen voor financiële verslaggeving dat van kracht is voor beursfondsen sinds 2005. Denk hierbij aan de IFRS- en GAAP-richtlijnen zoals IFRS 9, IFRS 15, 16 en 17. Onze accounting consultants zijn altijd volledig op de hoogte en staan u graag bij met raad en daad.

Over GAAP

GAAP staat voor Generally Accepted Accounting Principles. Meestal gaat het dan in de literatuur over de US-GAAP ( vanuit de VS). Eigenlijk heeft ieder land zijn eigen systeem van GAAP. Dit staat dan als local-GAAP te boek. BrightStone Group richt zich in haar verslaggeving ook op de NL GAAP, oftewel titel 9 en consulting op het gebied van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving.

Over IFRS

IFRS staat voor International Financial Reporting Standards en is de accounting methode die de risicobeheersing van bedrijven en aansprakelijkheid van bestuurders transparant moet maken. Vanaf 2005 zijn alle beursgenoteerde ondernemingen binnen de EU verplicht om hun geconsolideerde jaarrekening op te stellen conform IFRS. Ook houdt de AFM toezicht op nieuwe IFRS-en, dus is het van belang altijd up-to-date te zijn.

 

De IFRS dienstverlening van BrightStone Group

Vanuit IFRS zien wij in termen van dienstverlening verschillende potentiële bijdragen (welke reeds hebben plaatsgevonden, danwel nog plaats moeten vinden), waarbij wij een kunnen leveren:

 • IFRS 9: Discussie begeleiden rondom de impact van IFRS 9, zowel op de balans als economische consequenties; zoals de effecten rondom ‘classification’ en ‘measurement’, of de “ impairment” naar aanleiding van een toename in kredietrisico’s;
 • Voor zowel IFRS 9 als IFRS 15 interim support voor het verwerken van ontwikkelingen binnen de systemen. Concreet kunt u hierbij denken aan het verwerken van contractinformatie met revenue stromen zoals dit onder IFRS 15 gevraagd wordt.
 • IFRS 16 heeft een enorme impact, aangezien 85% van de lease commitments niet op de balans verschijnen. Daarmee heeft IFRS 16 zowel direct als indirect heel veel impact: denk aan het effect op bankconvenanten, uitzonderingen in IFRS 16, of de economische effecten en het veranderen van business models. In zowel de operationele implementatie, als het “ meedenken” als sparringspartner kan BrightStone Group een trusted partner zijn van junior professionals tot expert level.
 • Ook voor IFRS 17 kan BrightStone Group een belangrijke bijdrage leveren, van de operationele invoer, tot het “ meedenken” op expert niveau.

IFRS 17

BrightStone Group houdt zich altijd bezig met actuele thema’s. Naast IFRS 9, 15 & 16 zullen we de ontwikkelingen rondom IFRS 17 (Insurance contracts) nauwlettend in de gaten houden. IFRS 17 wordt geïmplementeerd voor boekjaren beginnend vanaf 1 januari 2021, maar eerdere toepassing is toegestaan. De standaard is bedoeld ter vervanging van IFRS 4, welke als interim standaard was bedoeld. Een aantal verbeterpunten in IFRS 17 zijn dan ook gerelateerd aan de volgende issues:

 • Een nieuw en consistent raamwerk in plaats van een variëteit aan ‘treatments’;
 • Consistentie met andere industrieën;
 • Meer transparante informatie rondom ‘Insurance Obligations’;
 • Meer heldere ‘recognition’ en het mitigeren van allerlei Non-GAAP ‘measures’;
 • Beschermen van klanten;
 • Heldere informatie over de verdiensten van de insurance companies.

Ook voor IFRS 17 kan BrightStone Group een belangrijke bijdrage leveren, van de operationele invoer, tot het “ meedenken” op expert niveau.

 • De verslaglegging en verslaggeving;

De manier waarop waardering en winst worden bepaald wordt beïnvloed door IFRS. Dit geldt ook voor het tijdstip van verwerking van kosten en opbrengsten. Hierdoor ziet de jaarrekening er anders uit.

 • De systemen en processen;

Door de uitgebreidere informatievereisten moeten vaak de processen en systemen worden aangepast. Er kan dan direct worden bepaald of deze systemen en processen nog wel logisch en efficiënt zijn.

 • De business;

Ratio’s zijn veranderlijk en ook contracten moeten voldoen aan de IFRS-regels. Hetzelfde geldt voor verzekeringen en financieringsovereenkomsten.

 • De medewerkers.

De manier van prestatiemeting als gevolg van nieuwe definities en ratio’s is door IFRS veranderd. Dit heeft direct invloed op beoordelingen, bonussen en gratificaties. Hierdoor heeft IFRS ook invloed op salarissen en pensioenen.

Meer weten over onze GAAP Consulting & IFRS Consulting? Neem dan vrijblijvend contact met ons met Dr. Ferdy van Beest (Director Finance, Accounting & Research bij BrightStone Group & tevens Assistant Professor aan de Nyenrode Business Universiteit).

Wij praten u graag bij.