Financial close

BrightStone Group is expert en autoriteit op het gebied van financial close. Wij ondersteunen organisaties bij de uitvoering en verbetering van hun financial close proces (maand, kwartaal, jaar). Daarnaast voeren wij onderzoeken uit op dit onderwerp en publiceren wij jaarlijks ons Trendrapport Financial Close met een ranking van de snelste closers.

In control

De snelheid waarmee een bedrijf extern rapporteert brengen stakeholders in direct verband met de mate waarin het bedrijf in control is. Een snelle financial close beïnvloedt deze perceptie positief. Toezichthouders en aandeelhouders willen met het oog op besluitvorming steeds sneller kunnen beschikken over financiële stuurinformatie.

Twee belangrijke momenten

We onderscheiden twee belangrijke momenten binnen het afsluitproces. Het eerste moment is het publiceren van de jaarresultaten via een officieel persbericht, het tweede moment is de ondertekening van de Controleverklaring door de externe accountant (met betrekking tot de geconsolideerde cijfers). Dit moment is de feitelijke afronding van het afsluitproces. Het verschil in dagen tussen einde fiscaal jaar en datum van ondertekening van de Controleverklaring door de externe accountant wordt AR-dagen genoemd (AR = audited report).

Externe auditor

De urgentie om de relatie met de externe auditor goed te managen neemt toe. Het moment van een accountantswissel wordt aangegrepen om de scope, efficiency en kwaliteit van de audit te bespreken. Daarnaast is er meer aandacht voor de interne governance om sneller tot besluitvorming en afronding van het proces te komen.

Trendrapport Financial Close

Snel afsluiten is een belangrijke KPI voor finance excellence. Ook de kwaliteit van de publicatie en het in één keer goed op kunnen leveren van rapportages zijn van groot belang. Snelheid is misschien niet alles, maar het valt op dat ondernemingen die snel afsluiten hun processen en rapportages vaak goed op orde hebben. Wij publiceren jaarlijks het Trendrapport Financial Close AEX/AMX met de closing ranking. Download hier ons laatste rapport inzake de Financial Close Ranking 2017.

Meer weten over onze Financial close dienstverlening of met ons van gedachten wisselen over ons jaarlijkse Trendrapport? Neem dan contact op met Karien Bos.