Outlook | April 2017

Zoals macro-econoom Mathijs Bouman onlangs nog in zijn FD-column onder de titel “Wennen aan de groei” opmerkte, verbeterde de economische groei al vanaf 2014, maar deze relatief lage groei, de hoge werkloosheid, de hoge schuldenlast van de overheid en de jaarlijkse toename van het begrotingstekort hielden tot zeer recent aan.

Inmiddels hebben we kunnen constateren dat de economische groei sterk is toegenomen. Deze ligt nu ruim boven 2%. Daarnaast daalde de werkloosheid naar 5%, toverde de regering een ruim begrotingsoverschot uit de hoge hoed en nemen de winsten van bedrijven weer toe. De flexibilisering van de arbeidsmarkt zet door. In sommige sectoren bestaat een aanzienlijk tekort aan specialisten.

Als BrightStone hebben wij ervoor gekozen om in de eerste helft van dit jaar aandacht te geven aan kostenefficiëntie binnen het Finance domein. Aankomende maand publiceren wij onze jaarlijkse Financial Close Ranking die ook dit jaar weer mooie ontwikkelingen laat zien. Wij constateren dat de behoefte aan efficiency in welke vorm dan ook – robotisering, ‘machine learning’, snelheid van rapporteren en datakwaliteit – actueel blijft en permanent op de agenda van de CFO/FD staat.

Aankomend najaar besteden wij speciale aandacht aan de factor ‘Risk’. Want ook in de nu opgaande fase van de conjunctuur liggen risico’s op de loer. Deze tijdig zien te onderkennen middels een optimale risico management structuur bespaart organisaties veel narigheid.

Mocht u meer willen weten over onze dienstverlening in het algemeen of hoe u uw organisatie kostenefficiënt kunt inrichten en risico’s kunt mitigeren, neem dan contact op met BrightStone Group.