Outlook | November 2018

In onze Outlook van april voorspelden we het al: 2018 is het jaar van de hervonden economische euforie. Bedrijven durven weer te investeren en orderportefeuilles groeien, met krapte op de arbeidsmarkt als gevolg. Daarnaast valt op dat ‘Data’ en ‘Compliance’ verder hun intrede doen.

Digitale transformatie

Grotere organisaties hebben door hun digitale transformatie enorme behoefte aan data en proces specialisten. Dit omdat zij optimaal gebruik willen maken van nieuwe beschikbare technologieën, efficiency willen realiseren en kosten willen reduceren. Recent hebben we een interessante kennissessie georganiseerd waarbij het gebruik van Big Data in SSC’s centraal stond. Klik hier om het verslag van deze sessie te lezen.

Compliance

Het continu veranderende speelveld van Compliance heeft ook het afgelopen kwartaal volop de media gehaald. De toenemende aandacht voor Financiële en Economische Criminaliteit zoals witwassen, het financieren van terrorisme of het zaken doen met sanctielanden, stond hierbij centraal. Het identificeren van integriteitsrisico’s komt steeds vaker centraal te staan in de bedrijfsvoering van ondernemingen. Op 29 november organiseren wij een bijeenkomst waarbij de veranderende rol van de Compliance functie centraal staat. Welke trends zijn het meest bepalend voor de Compliance functie van de toekomst? Hoe veranderen deze het dagelijks werk van de Compliance Officer? En welke eisen stelt dat aan kennis en vaardigheden? Samen met Caroline van de Kerkhof, Head Compliance Development bij ABN AMRO, zullen deze vragen tijdens deze interactieve sessie worden beantwoord.

Risicomanagement

We zien spannende ontwikkelingen binnen het risicomanagement vakgebied. Naast de COSO en Cobit methodieken signaleren we mooie voorbeelden van een data driven risicomanagement aanpak. We volgen deze ontwikkelingen nauwlettend en zullen dit lustrumjaar diverse kennissessies over dit onderwerp organiseren. Daarnaast zien we dat veel bedrijven, door een sterk veranderende markt, ervoor kiezen om hun bestaande risicomanagement framework te professionaliseren. Bent u op zoek naar een pragmatische risicomanagement aanpak en implementatie binnen uw onderneming? Neem dan contact met ons op.

Trends Annual Financial close

Ten aanzien van de annual financial close van onze relaties, zien onze hyperspecialisten een aantal opvallende trends. De vraag naar een verkort geïntegreerd jaarverslag neemt toe, steeds vaker beperkt tot de wettelijke vereisten. Veel organisaties hebben de afgelopen periode hun strategie aangepast, hetgeen vaak vraagt naar een vertaling van de strategie tot een materialiteitsmatrix, waardecreatiemodel en nieuwe KPI’s. Het geven van een onafhankelijk beeld en opinie aangaande de flow van het jaarverslag en Integrated Reporting zijn trajecten die wij regelmatig oppakken.

Heeft u interesse in een kennismakingsgesprek? Neem dan contact met ons op.

Bronnen: CBS, Raad van Organisatie Adviesbureaus, Global Info en FD