Outlook | Oktober 2016

oog outlookDe economie in ons land lijkt op basis van de cijfers van het CPB weer wat aan te trekken. De rente staat nog steeds historisch laag en voor een deel van het bedrijfsleven is deze zelfs negatief geworden. Financiering is goedkoper dan ooit. Op Prinsjesdag presenteerde onze regering de plannen voor volgend jaar. Ruim 80 procent van de mensen gaat er in koopkracht op vooruit, de lasten van arbeid worden lager voor werkgevers bij verhoogde koopkracht voor werknemers, de aanvraag van fiscale voordelen voor innovatieve bedrijven en startende partijen moet gemakkelijker worden en startups en MKB worden verder gestimuleerd.

Het ministerie van Economische Zaken wil de regeldruk verminderen om het ondernemen makkelijker te maken. Dit is al jaren een innige wens van het Nederlandse bedrijfsleven. Wij zien echter binnen veel sectoren nog het omgekeerde. De recessie heeft er toe geleid dat steeds meer bedrijven, ook buiten de traditionele sectoren zoals de financiële sector, zich richten op risicomanagement en compliance. Deze maand komt in onze rubriek ‘5 vragen aan’ Franca Vossen aan het woord, Chief Risk Officer van DLL. In dit interview komt haarscherp naar voren hoe DLL in de huidige markt op een wendbare en innovatieve manier met  risicomanagement omgaat.

Steeds meer bedrijven professionaliseren hun interne audit functie om meer in control te komen. Het blijft vaak echter een uitdaging om gekwalificeerd personeel te vinden om dit te ondersteunen. Daarnaast neemt het aantal startups toe. De meest succesvolle daarvan groeien snel. Wat we bij snelgroeiende ondernemingen regelmatig zien, is dat de backoffice, waaronder de Finance, Risk, Compliance en Audit functie, in ontwikkeling achterblijft op de frontoffice. Dit geeft uitdagingen op het gebied van schaalbaarheid, bemensing, procesoptimalisatie en flexibiliteit. Niet zelden heeft de CF(R)O een forse taak om de snelle groei, vanuit Finance en Risk perspectief, goed en gecontroleerd te blijven ondersteunen.

In september hebben wij ons jaarlijkse Trendonderzoek Financial Close gepubliceerd. Dit jaar onderzochten we de snelheid waarmee AEX en AMX bedrijven tot publicatie van de jaarcijfers en controleverklaring komen over een periode van 5 jaar. Ook hebben we gekeken naar factoren die van invloed zijn op het afsluitproces. Op 27 september hebben wij de resultaten van dit onderzoek middels een interactieve sessie gepresenteerd aan een deel van onze relaties. Oud-CFO van Sligro Group, Huub van Rozendaal, liet ons zien hoe je in de praktijk met de handvatten uit ons onderzoek concreet aan de slag kunt binnen de eigen organisatie. Alle aanwezigen waren het er unaniem over eens: een snelle en betrouwbare Financial Close creëert ruimte en tijd voor de ‘business partner rol’ waar Finance primair voor staat opgesteld.

Mocht u meer willen weten over onze dienstverlening in het algemeen of uw afsluitproces in het bijzonder, neem dan contact op met BrightStone Group.

Jacco de Jong
Management Consultant BrightStone Group