BrightStone Group
Full 1
Your partner in Compliance

Sustainable solutions in Compliance & Regulatory

BrightStone Group
Full 1

Veranderingen in compliance

De wereld om ons heen verandert snel, waarbij niet alleen het bedrijfsleven maar ook het compliance landschap ingrijpende veranderingen ondergaat. Poortwachters staan voor de uitdaging van een voortdurend veranderende omgeving, waarbij ze moeten voldoen aan toenemende verwachtingen van toezichthouders, klanten en de maatschappij. BrightStone Group kan uw organisatie ondersteunen bij het implementeren van deze nieuwe wet- en regelgeving en richtlijnen, zodat de organisatie compliant blijft.

BrightStone Group

Third Party Risk Management

De financiële sector en bedrijven staan voor de uitdaging om te voldoen aan nieuwe wetgeving die gericht is op het identificeren en verminderen van risico’s bij leveranciers, partners en derde partijen. Dit wordt ook wel Third Party Risk Management genoemd. Het omvat het identificeren en in kaart brengen van leveranciers, partners en overige derde partijen, met al doel het minimaliseren van risico’s binnen de gehele keten van samenwerkende partijen.

Implementeren van DORA en Third Party Risk Management

Over de jaren heen heeft BrightStone Group een bewezen track record opgebouwd met het implementeren van nieuwe wet- en regelgeving binnen financiële instellingen. Bij nieuwe wet- en regelgeving adviseren wij organisaties om de implementatie projectmatig op te pakken en op te splitsen in meerdere stappen zodat het overzichtelijk blijft.

BrightStone Group kan de organisatie ondersteunen bij het uitvoeren van een gap analyse, het opstellen van een activiteitenplan en het neerzetten van een heldere governance. Met de juiste expertise en een goede dosis daadkracht helpen wij de organisatie om belangrijke stakeholders mee te nemen in de verandering en implementatie. Samen zorgen wij er voor dat uw organisatie voorbereid is om te voldoen aan de verwachtingen van de toezichthouder.

Wet- en regelgeving

Een belangrijk onderdeel is de wet- en regelgeving die een steeds groter wordende druk op organisaties uitoefent, voor wat betreft het managen van haar waardeketen. De Europese wetgever voert haar vervolgstappen uit om cyberbeveiliging van financiële diensten te versterken en operationele risico’s in ruimere zin aan te pakken binnen de gehele keten van ondernemingen. Sinds januari 2023 is de DORA act van kracht gegaan, waarmee de wetgever beoogt om operationele veerkracht en weerbaarheid van financiële instellingen binnen Europa te verstevigen en daarmee de werking van de interne markt voor financiële diensten te verbeteren. De DORA act stelt regels in die van toepassing zijn op het gebied van ICT-risicobeheer, rapportage, tests en ICT-risico van derde aanbieders.

Kennismaken?

Wilt u eens kennismaken met een risk consultant of risk interim specialist die binnen uw afdeling of (project)team het verschil kan maken? Neem vrijblijvend contact met ons op voor een oriënterend gesprek.


Ondersteuning bij het utivoeren van DUE Diligence onderzoeken voor derde partijen

Know Your Relation (KYR) is een cruciaal onderdeel van risicobeheer en naleving binnen Third Party Risk Management. Het houdt in dat er een grondig begrip is van de relaties met verschillende belanghebbenden, waaronder klanten, partners en derde partijen. Door KYR-praktijken te implementeren, kunnen financiële instellingen het volgende bereiken:

  • Verbeterde Due Diligence: KYR stelt financiële instellingen in staat om grondige due diligence uit te voeren voor alle betrokken partijen. Dit helpt bij het identificeren van potentiële risico’s en zorgt ervoor dat de instelling betrokken is bij betrouwbare en betrouwbare entiteiten.
  • Risicovermindering: Door hun relaties van binnen en van buiten te kennen, kunnen financiële instellingen potentiële risico’s proactief identificeren en beperken die hun reputatie en financiële stabiliteit kunnen beïnvloeden.
  • Naleving: KYR is een fundamenteel element van regelnaleving. Financiële instellingen moeten zich houden aan strenge voorschriften vanuit DNB en ervoor zorgen dat hun relaties ook voldoen aan deze regels.
  • Fraudepreventie: KYR helpt bij het voorkomen van fraude en financiële misdaden door de achtergrond en legitimiteit van relaties grondig te beoordelen.
  • Vertrouwen opbouwen: Vertrouwen opbouwen bij klanten, partners en belanghebbenden is essentieel voor succes. KYR-praktijken tonen toewijding aan transparantie en ethisch gedrag.