Business case: De weg naar assurance in een remediation traject  

Zekerheid in de continue veranderende wet- en regelgeving 

De wereld om ons heen verandert snel en dat geldt ook voor het compliance landschap. Niet alleen voor de financiële sector, maar ook het bedrijfsleven. Poortwachters hebben te maken met een continue veranderende omgeving waarbij er toenemende verwachtingen zijn vanuit de toezichthouders. BrightStone Group hielp een grote verzekeraar met uitdagingen op het gebied van de Customer Due Diligence processen door het senior management te ontzorgen. Hiermee realiseerden we een duurzame oplossing voor de verzekeraar, waardoor de organisatie ook beter voorbereid is op toekomstige uitdagingen en kansen. 

Doelstelling project  

De verzekeraar bevond zich in de afrondende fase van een CDD-remediatietraject, waarin de groeiende behoefte ontstond om de kwaliteit van CDD-onderzoeken te waarborgen. Op dat moment ontbrak echter een Quality Assurance-framework, waardoor er geen onafhankelijke steekproeven werden uitgevoerd op de kwaliteit van de onderzoeken. BrightStone Group heeft bijgedragen aan de inrichting van de governance voor dit framework, het uitvoeren van steekproeven op de dossiers, en het trainen van de CDD-analisten.  

BrightStone Group stelde een Quality Assurance Team samen, dat aan de slag ging om de ‘back log’ binnen de reguliere teams in te halen. Vervolgens voerde dit team ook verscherpte onderzoeken uit naar de dossiers die als ‘hoog risico’ waren gekenmerkt. Dit project werd als apart initiatief buiten de reguliere bedrijfsvoering opgepakt, waarbij het project volledig is geleid en afgerond door het CDD-projectteam van BrightStone Group. 

 Onze aanpak  

  1. Quick scan – Door middel van een ‘quick scan’ hebben wij de huidige situatie geïnventariseerd. Hiervoor werden korte gesprekken gevoerd met stakeholders en werd er gekeken naar relevantie documentatie.  
  2. Plan van aanpak – Aan de hand van een plan van aanpak werd het projectteam geformeerd, prioriteiten in de werkzaamheden aangebracht en managementinformatie opgesteld waarna het plan wordt geaccordeerd door compliance en senior management.  
  3. Monitoring – BrightStone Group is altijd nauw betrokken bij projecten. Zo worden wij niet afgeschrikt door weerstand, houden wij de lijnen kort met het senior management en sturen wij kort cyclisch bij zodat kosten bespaard worden.  
  4. Borging – Nadat het project was afgerond, heeft een klein deel van het projectteam de organisatie geholpen bij de borging van de werkzaamheden binnen de business ‘as usual’. Vastlegging en samenwerking met compliance waren hierbij cruciaal.  

Het succes van het project  

Wij gaan nooit voor het halve werk. Samen met het senior management is een plan van aanpak opgesteld waarin duidelijke doelstellingen zijn afgesproken. Door een ‘risk-based’ aanpak, gedetailleerde managementinformatie en kort cyclische aansturing van de analisten zijn de verscherpte onderzoeken in vier maanden afgerond.  Daarnaast was er vanuit BrightStone Group één duidelijk aanspreekpunt aangesteld waardoor de communicatielijnen kort en duidelijk waren. Zo heeft het project bijdragen aan een duurzame oplossing voor de verzekeraar waardoor de organisatie ook beter voorbereid is op toekomstige uitdagingen en kansen. Wij zijn dan ook erg trots op onze bijdrage en blijven ons inzetten voor de verbetering van klantintegriteit in de financiële sector.  

Business case: De weg naar assurance in een remediation traject  

Heeft u vragen of komt u graag in contact over deze blog?
Laat uw gegevens achter, dan bellen we u zo snel mogelijk.