Business control, Financial planning en Financial analysis

Met onze business control helpen wij opdrachtgevers met het verkrijgen van financieel inzicht om de vastgelegde doelen en ambities te realiseren.

Werkzaamheden

Een greep uit de werkzaamheden ten aanzien van financial planning en financial analysis die wij uitvoeren bij onze opdrachtgevers:

  • Vertalen van strategische doelstellingen in duidelijke KPI’s (Key Performance Indicators of Kritieke Prestatie indicatoren);
  • Signaleren van trends en ontwikkelingen in de markt en op basis hiervan komen tot voorspellingen (forecasts) en aanbevelingen;
  • Financial analysus en reporting van eventuele afwijkingen ten opzichte van forecasts en financial planning;
  • Opstellen van betrouwbare operationele en financiële rapportages (bijvoorbeeld businesscases, managementrapportages, (meerjaren)planningen en kostprijsberekeningen);
  • Ondersteunen en bewaken van budgetteringsprocessen;
  • Initiëren van verbeteringsprocessen, onder meer wat betreft planning en budgettering;
  • Uitvoeren van bedrijfseconomische analyses en strategische scenario-analyses;
  • Onderhouden van interne contacten met het management en externe contacten met onder meer accountants.

Essentiële schakelpunten

Financial planning en Financial analysis vormen essentiële schakelpunten voor uw business control. Onze professionals komen bij over de vloer om alle facetten hiervan nauwgezet met u door te nemen en van daaruit te zorgen voor ontzorging en concrete deliverables.

Bronnen en methodes

Op basis van een gedegen financiële analyse is het zaak om zo goed mogelijke voorspellingen af te leiden voor de toekomstige financiële situatie. De informatie die we gebruiken in de financiële analyse is vaak gebaseerd op de gepubliceerde jaarrekeningen, al is de waarde daarvan beperkt. Er zijn nog heel wat andere bronnen nodig om beeld van een bedrijf helemaal te vervolledigen. Een financiële analyse kan men uitvoeren op verschillende manieren. De meest bekende is de ratio-analyse. De andere gehanteerde methodes zijn de verticale analyse, de horizontale analyse en de cashflowanalyse. De financial analyses consultants van BrightStone Group weten precies welke methodes voor uw organisatie relevant zijn en hoe zij deze het meest effectief kunnen uitvoeren.

Meer weten over onze Business control, Financial planning en/of Financial analysis? Neem vrijblijvend contact met ons op. Wij praten u graag bij.