Consultancy

Consultancy is een breed begrip. De invulling ervan geeft er kleur en betekenis aan. Bij BrightStone Group verstaan wij onder consultancy het bieden van een objectieve en onafhankelijke kijk op een situatie of (technologische) ontwikkeling. Als externe adviseur zijn wij goed in staat onafhankelijke adviezen te geven. Daarnaast beschikken wij over actuele kennis binnen onze domeinen en doen wij geregeld onderzoek ten aanzien van trends en ontwikkelingen binnen onze vakgebieden. Ook beschikken wij over verschillende benchmark data. Juist als dingen meetbaar en vergelijkbaar zijn, ontstaat er ruimte voor concrete verbetering. Zo houden wij onszelf voortdurend scherp om autoriteit in de markt te blijven en onze opdrachtgevers inzicht, vertrouwen en grip te bieden.

Business cases

Onze werkwijze kenmerkt zich door middels een uitgebreide behoeftevaststelling te komen tot een pragmatisch advies. Wij bouwen business cases voor én met onze opdrachtgevers. De ervaring leert dat onze opdrachtgevers graag kiezen voor bewezen succesvolle business cases, die vooraf inzicht geven in het eindresultaat. Dit scheelt tijd en dús geld.

Finance, Risk, Audit en Compliance

De beste zijn als het gaat om dienstverlening in Finance, Risk, Audit en Compliance, dat is wat ons drijft. Niet alleen vanuit onze eigen ambitie en gedrevenheid, vooral ook omdat wij u het maximale gunnen. Dit doen wij door op een hoogwaardige en slagvaardige manier kennis en kunde toe te voegen aan uw bedrijfsprocessen en doelstellingen. Wij gaan zonder problemen een resultaatcommitment aan, omdat wij weten waar we voor staan en wat we waard zijn. Wij zijn vertrouwd binnen onze niche, wij kennen de expertise van onze consultants, investeren in de relatie met u als opdrachtgever en nemen de tijd en ruimte om relevante details onder de loep te nemen.

Nog even op een rij: consultancy

Consultancy wordt gedefinieerd als: “de praktijk van het geven van deskundig advies binnen een bepaald gebied”. Dit suggereert dat consultancy bestaat vanwege een kennisvoordeel. Dit klopt uiteraard, maar consultancy via BrightStone Group biedt tevens de volgende voordelen:

  • Onze consultants bieden een objectieve en onafhankelijke kijk op de situatie;
  • Omdat zij ‘externen’ zijn hebben ze minder vooroordelen en reserves bij gevoelige kwesties;
  • In tijden van gebrek aan capaciteit, vormen onze consultants voor u een waardevolle aanvulling op uw interne vacatures;
  • Bij dilemma’s en complexiteit loopt u met een externe consultant een lager persoonlijk en/of organisatie risico.

Meer weten over onze consultancy dienstverlening? Neem vrijblijvend contact met ons op. Wij praten u graag bij.