GDPR Compliance

Op 25 mei 2018 wordt de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)/EU General Data Protection Regulation (GDPR) van kracht. Brightstone Group is, met het oog op deze nieuwe regels en als logische uitbreiding van haar eigen diensten op Risk, Audit, Finance en Compliance, een zusteronderneming genaamd Lumen Group gestart die gespecialiseerd is in Privacy & Data Protection dienstverlening.

Hieronder staat beschreven wat Lumen Group biedt.

  • GDPR Consultancy: advieswerkzaamheden door onze consultants;
  • GDPR Project management en implementatie: beheer, coördinatie en/of toepassing van compliance door multidisciplinaire project teams;
  • GDPR Interim, werving & selectie: de beste Privacy & Data Protection professionals op basis van interimvaste dienstof abonnementsvorm. Ook voor een Functionaris Gegevensbescherming (FG’s en DPO’s).

GDPR onder de loep

GDPR is een nieuwe regelgeving inzake privacy en veiligheid van persoonlijke data zoals die geregeld werd door de Europese Commissie. De nieuwe data protectie zal belangrijke aanpassingen doorvoeren aan Eurpa’s privacy wetgeving. Het zal ook de verouderde Data Protectie Regel uit 1995 vervangen. De nieuwe wet is aangenomen om de burger meer macht te geven over zijn eigen data en hoe deze verwerkt en gebruikt worden.

Volgens de nieuwe regels hebben individuen straks het ‘recht om vergeten’ te worden, Dit betekent dat zij bedrijven kunnen vragen om hun data die niet langer meer nodig of correct is te wissen. Verder wil de regelgeving ook het wettelijke kader vereenvoudigen. Naast het recht om vergeten te worden, bevat de wetgeving ook middelen die gebruikers meer rechten geeft over hun eigen data. Er is echter een grijze zone over hoe dit in de realiteit uitgevoerd zal worden. Wetten rond de vrijheid van meningsuiting zullen er bijvoorbeeld voor zorgen dat ‘het recht om vergeten te worden’ niet geldt voor nieuwsberichten.

Boetes

De GDPR is dus goed voor consumenten, maar het kan u als organisatie flinke boetes opleveren als u niet compliant bent. Deze boetes kunnen lopen tot wel 4% van uw omzet of 20 miljoen euro – welke ook groter is. Voor de meeste bedrijven reden genoeg om zich te gaan verdiepen in de regelgeving en de wijze waarop ze met data omgaan.

Maximale zekerheid

Heeft u te weinig tijd en kennis voor GDPR of heeft u gewoon behoefte aan maximale zekerheid op dit vlak? Lumen Group is u graag van dienst. Meer weten? Neem vrijblijvend contact op met Lumen Group.