Integrated Reporting

Integrated Reporting is een nieuwe vorm van verantwoorden waarbij de waardecreatie en impact van een organisatie centraal staan. Bovendien geeft het antwoord op de vragen die de maatschappij stelt: in plaats van een inzicht in de cijfers wil de maatschappij namelijk inzicht in dat wat het bedrijf heeft gepresteerd. Een geïntegreerd jaarverslag weerspiegelt de organisatiestrategie en laat op een transparante manier zien hoe een organisatie presteert, welke invloed het heeft op zijn omgeving en wat de risico’s zijn waaraan het is blootgesteld. Hiervoor moeten niet alleen de financiële processen op orde zijn, maar ook alle niet-financiële processen. En hoe moet je dit operationaliseren en auditen?

Meer weten over onze begeleiding bij Integrated Reporting? Neem vrijblijvend contact met ons op.